English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Tag: publicystyka

  • Białoruska propaganda historyczna wymierzona w Polskę

    Białoruska propaganda historyczna wymierzona w Polskę

    W przyszłym roku w lipcu mija 30 lat od objęcia władzy na Białorusi przez Aleksandra Łukaszenkę (lipiec 1994). Jest to pewien ewenement jak na okres sprawowania władzy przez postsowieckich prezydentów. Pomimo izolacji międzynarodowej dyktator cieszy się zdrowiem, a rządzi już dłużej niż chociażby Leonid Breżniew lub Józef Stalin. Białoruski prezydent zawsze w swojej polityce traktował…

  • Propaganda orężem wpływu społecznego Rosji

    Propaganda orężem wpływu społecznego Rosji

    Propaganda była i jest jednym z najważniejszych instrumentów przekonywania ludzi i kształtowania ich postaw w każdej dziedzinie życia – zwłaszcza  podczas sytuacji kryzysowych czy konfliktów zbrojnych. Wstęp  Jest od wieków nieodłącznym elementem zmian, często wspierając rządy, gdy tracą poparcie, ratuje nastroje społeczne, indoktrynuje wroga oraz szerzy nowe ideologie. Umiejętność wpływania na zachowanie innego człowieka lub…