Disinfo Digest

8
Najnowsza aktywność

English

3

Najnowsza aktywność

sygnały

Sygnał to informacja o istotnych zdarzeniach i incydentach, które mogą negatywne wpływać na stan bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej.
Sygnał powstaje we współpracy naszej redakcji z analitykami Fundacji INFO OPS Polska, którzy dokonują oceny informacji z rozpoznania prowadzonego w otwartych źródłach informacji. Produkty publiczne „Sygnał” mają na celu podnoszenie odporności społecznej na zagrożenia wynikające z operacji informacyjno – psychologicznych.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
  • All Posts
  • sygnał
Rosyjska propaganda prowadzi operację obniżenia potencjału mobilizacyjnego w Ukrainie.

14/05/2024: Rosyjski aparat wpływu prowadzi wielowektorową operację psychologiczną w cyberprzestrzeni, której celem jest zastraszenie Ukraińców i obniżenie ich gotowości do mobilizacji. Na użytek tej operacji Rosjanie promują naprzemiennie materiały: 🔴 Wzywające do niestawiania oporu, eksponujące propagandę o “potędze rosyjskiej armii” oraz nieuchronności klęski Ukrainy. 🔴 Materiały propagandowe o niepowodzeniach ukraińskiej armii, śmierci ukraińskich żołnierzy, tragediach ukraińskich rodzin, negatywnych skutkach mobilizacji.

Rosyjska dezinformacja o planach ataku Litwy, Łotwy, Estonii na Rosję.

30/04/2024: Rosyjski system propagandy dezinformuje o przygotowaniach krajów bałtyckich do prowokacji i ataku wymierzonych w Rosję. Wybrane narracje dezinformacyjne: 🔴 Antyrosyjska prowokacja Litwy rozpocznie się na polecenie USA.🔴 Kraje bałtyckie mają za zadanie sprowokować Rosję do konfliktu.🔴 Kraje bałtyckie aktywnie przygotowują się do wojny (kontekst ofensywny).🔴 Polityka Litwy, Łotwy i Estonii jest podporządkowana planom wywołania wojny (przez USA) w 2025 roku.

Rosyjska propaganda o protestach rolników na granicy Polska – Ukraina.

20/02/2024: Rosyjski system propagandy wykorzystuje protesty rolników do działań propagandowych wymierzonych w wizerunek RP i relacje polsko – ukraińskie. Identyfikujemy następujące (wiodące) narracje propagandowe towarzyszące operacji: 🔴 Polska “obudziła się”, obróciła się przeciwko Ukrainie.🔴 Polacy rezygnują z “dozbrajania” Ukrainy, blokują pomoc wojskową.🔴 Polska wycofuje się z wspierania Ukrainy z uwagi na interes narodowy.🔴 Protesty społeczne w Polsce w tym rolników to początek wyjścia Polski z UE.🔴 Protestujący blokują linie kolejowe, porty morskie i przejścia graniczne z Ukrainą za zgodą i poparciem Ministerstwa Rolnictwa

08/10/2023

Rosyjska propaganda wykorzystuje atak Hamasu na Izrael od odwracania uwagi od napaści na Ukrainę oraz wykorzystuje wybrane wątki do “podgrywki informacyjnej” na użytek wywierania presji na Zachód.

04/10/2023

Rosyjski aparat propagandy dyskredytuje zdolności SZ RP do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce. Dyskredytacja opiera się na manipulacji lub dezinformacji, które mają kształtować wizerunek Wojska Polskiego jako niezdolnego do prowadzenia działań zbrojnych.

28/09/2023

Rosja dezinformuje twierdząc, że nie stosuje amunicji kasetowej w wojnie p-ko Ukrainie.

27/09/2023

Rosyjska propaganda nie ustaje w próbach osłabienia relacji Polaków z sojusznikami. Rosyjski system propagandy prowadzi działania dyskredytacyjne, które mają uderzać w wizerunek wojsk sojuszniczych w Polsce. Jednym z eksponowanych wątków była próba wskazania odbiorcom zagrożenia dla ich własnego bezpieczeństwa – obywateli. Na użytek tych działań propaganda eksponowała dezinformację o grabieżach, gwałtach, przestępstwach i „wyjęciu spod prawa” żołnierzy wojsk sojuszniczych w Polsce.

05/09/2023

Rosyjski system propagandy prowadzi działania informacyjne / dyskredytacyjne, które mają uderzać w wizerunek Ukraińców w Polsce. Wybrane narracje dezinformacyjne: 🔴 Ukrainki masowo wywożą i sprzedają własne dzieci na rynku usług seksualnych.🔴 Uchodźcy z Ukrainy prowadzą zorganizowany handel (zachodnią) bronią.🔴 Uchodźcy z Ukrainy implementują na Zachodzie korupcję i działalność przestępczą.🔴 Ukraińcy są niewdzięczni i roszczeniowi. „Pasożytują” na systemach socjalnych Zachodu i specjalizują się w wyłudzaniu zasiłków, opieki zdrowotnej, bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania.

31/08/2023

Rosyjska propaganda dyskredytuje projekty modernizacji Wojska Polskiego. Rosjanie przeprowadzili działania informacyjne, które mają uderzać w wizerunek Wojska Polskiego jako gwaranta bezpieczeństwa. Wybrane narracje dezinformacyjne:

WIĘCEJ

Koniec