Disinfo Digest

English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

sygnały

Sygnał to informacja o istotnych zdarzeniach i incydentach, które mogą negatywne wpływać na stan bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej.
Sygnał powstaje we współpracy naszej redakcji z analitykami Fundacji INFO OPS Polska, którzy dokonują oceny informacji z rozpoznania prowadzonego w otwartych źródłach informacji. Produkty publiczne „Sygnał” mają na celu podnoszenie odporności społecznej na zagrożenia wynikające z operacji informacyjno – psychologicznych.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
  • All Posts
  • sygnał
Rosyjska propaganda o protestach rolników na granicy Polska – Ukraina.

20/02/2024: Rosyjski system propagandy wykorzystuje protesty rolników do działań propagandowych wymierzonych w wizerunek RP i relacje polsko – ukraińskie. Identyfikujemy następujące (wiodące) narracje propagandowe towarzyszące operacji: 🔴 Polska “obudziła się”, obróciła się przeciwko Ukrainie.🔴 Polacy rezygnują z “dozbrajania” Ukrainy, blokują pomoc wojskową.🔴 Polska wycofuje się z wspierania Ukrainy z uwagi na interes narodowy.🔴 Protesty społeczne […]

08/10/2023

Rosyjska propaganda wykorzystuje atak Hamasu na Izrael od odwracania uwagi od napaści na Ukrainę oraz wykorzystuje wybrane wątki do “podgrywki informacyjnej” na użytek wywierania presji na Zachód.

04/10/2023

Rosyjski aparat propagandy dyskredytuje zdolności SZ RP do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce. Dyskredytacja opiera się na manipulacji lub dezinformacji, które mają kształtować wizerunek Wojska Polskiego jako niezdolnego do prowadzenia działań zbrojnych.

28/09/2023

Rosja dezinformuje twierdząc, że nie stosuje amunicji kasetowej w wojnie p-ko Ukrainie.

27/09/2023

Rosyjska propaganda nie ustaje w próbach osłabienia relacji Polaków z sojusznikami. Rosyjski system propagandy prowadzi działania dyskredytacyjne, które mają uderzać w wizerunek wojsk sojuszniczych w Polsce. Jednym z eksponowanych wątków była próba wskazania odbiorcom zagrożenia dla ich własnego bezpieczeństwa – obywateli. Na użytek tych działań propaganda eksponowała dezinformację o grabieżach, gwałtach, przestępstwach i „wyjęciu spod […]

05/09/2023

Rosyjski system propagandy prowadzi działania informacyjne / dyskredytacyjne, które mają uderzać w wizerunek Ukraińców w Polsce. Wybrane narracje dezinformacyjne: 🔴 Ukrainki masowo wywożą i sprzedają własne dzieci na rynku usług seksualnych.🔴 Uchodźcy z Ukrainy prowadzą zorganizowany handel (zachodnią) bronią.🔴 Uchodźcy z Ukrainy implementują na Zachodzie korupcję i działalność przestępczą.🔴 Ukraińcy są niewdzięczni i roszczeniowi. „Pasożytują” […]

31/08/2023

Rosyjska propaganda dyskredytuje projekty modernizacji Wojska Polskiego. Rosjanie przeprowadzili działania informacyjne, które mają uderzać w wizerunek Wojska Polskiego jako gwaranta bezpieczeństwa. Wybrane narracje dezinformacyjne:

28/06/2023

Aktywności, w tym wybrane środki aktywne białoruskich służb, będące elementem zarządzanej przez białoruskie władze presji migracyjnej na granicę Polski:

28/06/2023

Białoruska propaganda przez cały maj 2023 r. podtrzymywała retorykę tzw. “oblężonej twierdzy”. Oprócz ciągłego wskazywania Polski jako zagrożenie, jednym ze stale obecnych wątków, były informacje o rzekomym zorganizowaniu i wykorzystywaniu przez Polskę ”kryzysu” migracyjnego na granicy jako narzędzia do działań destabilizujących Białoruś. Ten element operacji był również wykorzystywany do pozornego “udowadniania” agresywnych planów Polski, która […]

WIĘCEJ

Koniec