Disinfo Digest

English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Dyplomacja publiczna 2023

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”.

Nazwa zadania: Przeciwdziałanie dezinformacji i zwiększanie świadomości istniejących zagrożeń w tym obszarze.

Wartość finansowania projektu:

180 000 PLN.

Opis zadania: Dyplomacja publiczna – Polska. Przeciwdziałanie dezinformacji i zwiększanie świadomości istniejących zagrożeń w tym obszarze poprzez monitorowanie i ujawnianie incydentów o charakterze dezinformacyjnym oraz budowanie odporności społecznej na dezinformację dzięki rozwijaniu kompetencji w zakresie rozpoznawania nieprawdziwych informacji i właściwego reagowania na nie. Monitorowanie doniesień nt. Polski, identyfikowanie wizerunkowych szans i zagrożeń.


W ramach zadania publicznego będziemy realizowali zadanie oparte na aktywnym przeciwdziałaniu dezinformacji Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w Polsce i za granicą. Nasz projekt nazwaliśmy „Albatros”. Projekt jest ukierunkowany na identyfikację i przeciwdziałanie zjawiskom dezinformacji oraz kampanii propagandowych w polskiej przestrzeni informacyjnej.

W ramach projektu zamierzamy przeprowadzić nowatorskie działania obejmujące swoim zasięgiem Europę, Kaukaz, a także bliski wschód.

Przeprowadzamy wielowątkowe działania informacyjne oraz szereg działań edukacyjnych i szkoleniowych. Szkolenia oraz działania edukacyjne skierowane są do społeczeństwa obywatelskiego Polski, Iraku, Litwy, Ukrainy, a także członków administracji państwa Polskiego.

Zapraszamy do śledzenia kanałów komunikacji Fundacji, w tym dedykowanego projektu Disinfo Digest.