Kontakt


Możesz się z nami skontaktować poprzez email: redakcja[at]disinfodigest.pl


Tel.: +48 608 102 577


Redakcja Disinfo Digest, Fundacja INFO OPS Polska, ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa

Numer KRS: 0000784359 | NIP: 5213865181 | REGON: 383240397


Patronat merytoryczny i organizacyjny nad projektem Disinfo Digest sprawuje:

Fundacja INFO OPS Polska