Disinfo Digest

6
Najnowsza aktywność

English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

D&D Brief

Disinfo Digest Brief to produkt informacyjno analityczny. Brief ma na celu propagowanie wiedzy o zjawiskach manipulacji środowiskiem informacyjnym oraz poznawczym. Brief to przegląd wydarzeń o charakterze dezinformacyjnym, uzupełniony o treści naukowo-edukacyjne i analityczne z obszaru manipulacji środowiskiem poznawczym.

Brief jest publikowany raz w miesiącu.
Brief jest projektem o ograniczonej dystrybucji. Dostęp do usługi możecie Państwo uzyskać kontaktując się z redakcją, bądź zapisując się do newslettera.