D&D Brief

Disinfo Digest Brief to produkt informacyjno analityczny. DD Brief to precyzyjne dane i analiza zdarzeń w przestrzeni informacyjnej, w tym rozpoznanych incydentów. Brief to m. in informacja, przegląd zdarzeń o charakterze manipulacyjnym, uzupełniony o komentarz analityczny i artefakty związane z przedmiotem badania.  

Brief jest projektem o ograniczonej dystrybucji. Dostęp do usługi możecie Państwo uzyskać kontaktując się z redakcją.


Badanie komunikacji związanej z incydentem w przestrzeni informacyjnej