Program Stażowy

Redakcja Disinfo Digest prowadzi pierwszy w Polsce kompleksowy program stażowy z obszaru dezinformacji, manipulacji środowiskiem informacyjnym oraz poznawczym.

Program stażowy jest skierowany dla osób i organizacji, które zdobyte umiejętności mogą praktycznie wykorzystać w pracy czy projektach naukowo badawczych. Program stażowy jest w szczególności skierowany do: studentów, początkujących analityków czy środowisk dziennikarskich. Program stażowy spełnia wszystkie wymogi formalne i może również stanowić zaliczenie praktyk studenckich.

Czas trwania: 8-12 tygodni

Staże prowadzimy w wariantach:

  • Zdalny
  • Stacjonarny
  • Hybrydowy

Składowe praktyk:

  • Część teoretyczna
  • Część praktyczna
  • Zadania dodatkowe
  • Info Ops Exe – S1(sprawdzań zdobytych umiejętności)

Redakcja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia oraz w razie potrzeby wstępne sprawdzenie umiejętności stażysty podczas procesu rekrutacji do programu stażowego.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę kierować pod adres: staz[at]disinfodigest.pl