6
Najnowsza aktywność

English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

dołącz do nas!

Program stażowy

Redakcja Disinfo Digest prowadzi pierwszy w Polsce kompleksowy program stażowy z obszaru dezinformacji, manipulacji środowiskiem informacyjnym oraz poznawczym.

Program stażowy jest skierowany dla osób i organizacji, które zdobyte umiejętności mogą praktycznie wykorzystać w pracy czy projektach naukowo badawczych. Program stażowy jest w szczególności skierowany do: studentów, początkujących analityków czy środowisk dziennikarskich. Program stażowy spełnia wszystkie wymogi formalne i może również stanowić zaliczenie praktyk studenckich.

 

 

Staże prowadzimy w wariantach:

  • Zdalny
  • Stacjonarny
  • Hybrydowy

Składowe praktyk:

  • Część teoretyczna
  • Część praktyczna
  • Zadania dodatkowe
  • Info Ops Exe – S1 (sprawdzań zdobytych umiejętności)

Redakcja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia oraz w razie potrzeby wstępne sprawdzenie umiejętności stażysty podczas procesu rekrutacji do programu stażowego.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę kierować pod adres: staz@disinfodigest.pl

Czas trwania: 8-12 tygodni

Portal informacyjno-edukacyjny DISINFO DIGEST

Projekt Fundacji INFO OPS Polska zajmujący się badaniami nad zjawiskiem manipulowania polskim środowiskiem informacyjnym przez obce ośrodki propagandowe.
Portal sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu “Dyplomacja Publiczna 2023”.