English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

05/09/2023

Rosyjski system propagandy prowadzi działania informacyjne / dyskredytacyjne, które mają uderzać w wizerunek Ukraińców w Polsce. Wybrane narracje dezinformacyjne:

🔴 Ukrainki masowo wywożą i sprzedają własne dzieci na rynku usług seksualnych.
🔴 Uchodźcy z Ukrainy prowadzą zorganizowany handel (zachodnią) bronią.
🔴 Uchodźcy z Ukrainy implementują na Zachodzie korupcję i działalność przestępczą.
🔴 Ukraińcy są niewdzięczni i roszczeniowi. „Pasożytują” na systemach socjalnych Zachodu i specjalizują się w wyłudzaniu zasiłków, opieki zdrowotnej, bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj