English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

01/09/2023 r.: Antypolska propaganda Goebbelsa, w przededniu niemieckiej napaści na Polskę, we wrześniu 1939 roku. Elementy propagandy realizowanej przez Niemcy w sierpniu i wrześniu 1939 r. przeciwko Polsce są często wykorzystywane przez aparat propagandy Rosji, która używa kłamstw Josepha Goebbelsa do „uwiarygadniania” własnej dezinformacji na temat genezy i przebiegu II WŚ.

Przybliżamy wybrane narracje dezinformacyjne promowane przez Niemcy w sierpniu i wrześniu 1939 roku:

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj