English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjska propaganda o protestach rolników na granicy Polska – Ukraina.

20/02/2024: Rosyjski system propagandy wykorzystuje protesty rolników do działań propagandowych wymierzonych w wizerunek RP i relacje polsko – ukraińskie. Identyfikujemy następujące (wiodące) narracje propagandowe towarzyszące operacji:

🔴 Polska “obudziła się”, obróciła się przeciwko Ukrainie.
🔴 Polacy rezygnują z “dozbrajania” Ukrainy, blokują pomoc wojskową.
🔴 Polska wycofuje się z wspierania Ukrainy z uwagi na interes narodowy.
🔴 Protesty społeczne w Polsce w tym rolników to początek wyjścia Polski z UE.
🔴 Protestujący blokują linie kolejowe, porty morskie i przejścia graniczne z Ukrainą za zgodą i poparciem Ministerstwa Rolnictwa

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj