English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjska propaganda intensywnie wykorzystuje incydenty występujące podczas protestów rolników w Polsce do zakłócania relacji POL – UKR i negatywnego oddziaływania w wizerunek RP na Zachodzie.

23/02/2024: Prezentujemy wybrane narracje dezinformacyjne towarzyszące operacji:

🔴 Polacy wypędzają Ukraińców z kraju.
🔴 Polska “obudziła się”, obróciła się przeciwko Ukrainie.
🔴 Polacy rezygnują z “dozbrajania” Ukrainy, zablokowali pomoc wojskową.
🔴 Protestujący blokują linie kolejowe, porty morskie i przejścia graniczne z Ukrainą za zgodą i poparciem Ministerstwa Rolnictwa.
🔴 Rosyjska “operacja” na Ukrainie przyniesie korzyści polskim rolnikom.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj