English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjski aparat propagandy atakuje dezinformacją udział Wojska Polskiego w ćwiczeniach NATO Steadfast Defender 2024.

16/02/2024: Prezentujemy wybrane narracje towarzyszące tej operacji:

🔴 Ćwiczenia wojsk NATO w Polsce mają przygotować Wojsko Polskie do wkroczenia na terytorium Ukrainy.
🔴 Ćwiczenia są uzasadnianie dezinformacją o zagrożeniu ze strony Rosji.
🔴 Ćwiczenia dowodzą, że Wojsko Polskie nie ma realnych zdolności obronnych.
🔴 Ćwiczenia dowodzą, że Polska pod presją USA szykuje się do wojny z Rosją (kontekst ofensywny).

Ćwiczenia Steadfast Defender 2024 są już od dłuższego czasu na celowniku rosyjskiej dezinformacji.

Rosyjski aparat wpływu uderza informacyjnie w ćwiczenia sojuszu NATO. Metanarracje na poziomie strategicznym obejmują zastraszanie wybuchem wojny, rzekomym “prowokowaniem Rosji do odwetu” i stwarzaniem ćwiczeniami NATO zagrożenia dla pokoju światowego.

Rosyjski system propagandy konsekwentnie kształtuje fałszywy obraz polityki obronnej NATO jako ofensywnej, prowokacyjnej, stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Rosji.

Jednym z narzędzi jest przedstawianie ćwiczeń obronnych sojuszu NATO w fałszywy kontekście – działań ofensywnych. Nie daj się oszukać, poznaj fakty.

Sztab Generalny WP: “W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). Weźmie w nich udział ok. 90 tys. żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji.

Polska, podczas STDE-24, będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie 🇵🇱 ćwiczenie narodowe DRAGON-24 (DR-24), z udziałem sił zbrojnych innych państw, które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca”.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj