English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjski aparat propagandy kontynuuje operację informacyjną wymierzoną w polską politykę obronną oraz procesy wsparcia wysiłku obronnego Ukrainy.

09/02/2024: Pomoc militarna, dyplomatyczna, logistyczna i gospodarcza, jaką zapewnia Warszawa Ukrainie jest fundamentalnym narzędziem wspierania wysiłku obronnego Ukrainy w wojnie z Rosją.

W kontekście walki informacyjnej strategicznym celem Kremla jest zniszczenie, a przynajmniej osłabienie, relacji Polski z Ukrainą, gdyż byłby to bezpośredni cios w procesy wsparcia wysiłku obronnego Ukrainy.

Prezentujemy wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

🔴 Polska ingeruje w bezpieczeństwo Ukrainy w celu pozyskania jej zachodniego terytorium.
🔴 Dalsze wspieranie Ukrainy doprowadzi do utraty płynności finansowej przez Polskę.
🔴 Wspieranie bezpieczeństwa Ukrainy (i państw bałtyckich) to prowokowanie przez Polskę wybuchu III wojny światowej.
🔴 Polska polityka zagraniczna jest zdeterminowana presją USA, która doprowadzi do wojny z Rosją i zagłady Polski.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj