English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjski aparat propagandy dyskredytuje zdolności obronne wojsk państw NATO na wschodniej flance Sojuszu. Działanie jest wykorzystane do zastraszania adresatów rzekomą słabością NATO.

02/02/2024: Niezależnie od rosyjskiej operacji dezinformacyjnej sugerującej planowanie przez Zachód / NATO agresji zbrojnej p-ko Rosji aparat działań psychologicznych uderza w postrzeganie zdolności obronnych wojsk NATO. Tego typu operacje zastraszania służą wywołaniu u adresatów niepokoju o własne bezpieczeństwo co długofalowo ma wytwarzać większą skłonność do przyjęcia postawy koncyliacyjnej wobec rosyjskiej polityki.

Rosyjska propaganda (aktywna w środowiskach informacyjnych państw Zachodu) ma na celu wywoływać fałszywe wrażenia, że siły zbrojne państw NATO nie są zdolne do zapewnienia bezpieczeństwa Sojuszu. Nie daj się oszukać. Prezentujemy wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

🔴 Wojska NATO dysponują pozornymi zdolnościami obrony.

🔴 Żołnierze USA na wschodniej flance NATO to osoby o przeszłości przestępczej, uzależnione od alkoholu i narkotyków, o skłonnościach do przemocy i gwałtów.

🔴 Wojska NATO są niedostatecznie wyszkolone, niezdolne do efektywnych działań obronnych.

🔴 Brak wyszkolenia bojowego oraz niska jakość uzbrojenia czynią NATO bezbronnym. Zdjęcie

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj