English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjski aparat propagandy uderza informacyjnie w postrzeganie ćwiczeń Steadfast Defender 2024 (STDE-24). Jedną z technik jest dezinformacja o ćwiczeniach jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa Europy.

26/01/2024: prezentujemy wybrane narracje towarzyszące operacji:

🔴 Steadfast Defender 2024 jest drogą fanaberią, która zrujnuje gospodarkę Europy.
🔴 Uzasadnieniem dla przeprowadzenia ćwiczeń jest fałszywa narracja USA o zagrożeniu ze strony Rosji.
🔴 Ćwiczenia są przykrywką dla tajnej ekspansji militarnej USA.
🔴 Steadfast Defender 2024 destabilizuje bezpieczeństwo UE.
🔴 Ćwiczenia NATO prowokują Rosję do “obrony” i mogą doprowadzić do wybuchu III wojny światowej.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj