English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjski aparat propagandy zwiększa dynamikę ataków informacyjnych wymierzonych w NATO.

19/01/2024: Rosyjska propaganda promuje na Zachodzie dezinformację nt. NATO. Stosowane narracje mają osłabiać wizerunek Sojuszu i wskazywać jako czynnik destabilizujący ład międzynarodowy.

Wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

🔴 NATO inspiruje działalność terrorystyczną na świecie.
🔴 Bazy wojsk NATO są czynnikiem utraty suwerenności, to nielegalne narzędzie służące kontrolowaniu innych państw.
🔴 NATO odpowiada za śmierć kobiet i dzieci w Palestynie.
🔴 Misje wojskowe NATO są motywowane dążeniem do grabieży surowców naturalnych innych państw.
🔴 NATO / wojska USA odpowiadają za liczne zbrodnie wojenne w Serbii, Naddniestrzu, Strefie Gazy, Jemenie i w Ukrainie.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj