English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjski aparat propagandy dąży do obniżenia poparcia społeczeństw Zachodu dla wydatków na rzecz modernizacji i wzmocnienia sił zbrojnych państw NATO.

12/01/2024: Działania informacyjne obejmują tworzenie fałszywych odniesień pomiędzy wydatkami na obronność a kryzysem gospodarczym, bankructwem systemu opieki społecznej czy deficytem usług służby zdrowia.

Wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

🔴 Wydatki na zbrojenia doprowadzą do bankructwa kraju.
🔴 Wydatki na modernizację sił zbrojnych zagrażają funkcjonowaniu służby zdrowia i systemu opieki społecznej.
🔴 Pomimo nadchodzącego krachu gospodarczego, budżet jest marnotrawiony na dozbrajanie innych państw.
🔴 Zadłużenie gospodarki wydatkami na uzbrojenie nie jest uwzględniane z uwagi na imperialne i prowokacyjne ambicje Zachodu.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj