English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjski aparat wpływu wykorzystuje naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej (29 grudnia 2023r.) przez rosyjski pocisk rakietowy do operacji dezinformacyjnej.

05/01/2024: Prezentujemy wybrane linie perswazji towarzyszące tej operacji propagandowej.

Wybrane linie perswazji:

🔴 Polska dezinformuje i prowokuje informując o przelocie rosyjskiej rakiety.
🔴 Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przelotem amerykańskiego F-16 (przelot z Starokonstantynowa do lotniska w Jesionce) a nie rosyjskim pociskiem rakietowym.
🔴 Polska ukrywa fakty o naruszeniu przestrzeni powietrznej z 29 grudnia 2023 r.
🔴 Systemy obrony przeciwlotniczej w Polsce są bezużyteczne.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj