English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Propaganda Rosji i Chin współpracują w wybranych działaniach informacyjnych, które mają kształtować zniekształcony wizerunek NATO i polityki bezpieczeństwa Zachodu jako działań agresywnych, prowokacyjnych i destrukcyjnych.

29/12/2023: Aparat propagandy Chin promuje niejednokrotnie dezinformację jakoby to Zachód był odpowiedzialny za wojnę w Ukrainie i uniemożliwiał zawarcie pokoju.

Działania informacyjne są skierowane do zachodniej opinii publicznej i obejmują m. in.:

🔴 Przedstawianie w fałszywym świetle polityki obronnej Zachodu jako działań prowokacyjnych, motywowanych imperialnymi ambicjami USA.
🔴 Uwiarygodnienie dezinformacji o “sprowokowanej” Rosji i “zagrożonych” polityką transatlantycką Chinach.

W najnowszym #DisInfoPack prezentujemy wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

🔴 NATO “inspiruje” wojny na świecie, niszcząc stabilność i bezpieczeństwo międzynarodowe.
🔴 NATO stanowi zagrożenie dla pokoju i powinno zostać rozwiązane wraz z końcem “zimnej wojny”.
🔴 Ekspansja i prowokacje NATO są wiodącym powodem “zaostrzenia kryzysu na Ukrainie”.
🔴 NATO opiera swoje istnienie na ciągłym wszczynaniu wojen i prowokowaniu konfliktów.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj