English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjska propaganda kształtuje fałszywy obraz Polski jako państwa realizującego plan zaboru / aneksji zachodnich terytoriów Ukrainy.

22/12/2023:

Roszczenia terytorialne, “pełzająca aneksja” Ukrainy przez Polskę, to niektóre z promowanych wątków rosyjskiej dezinformacji wymierzonej w wizerunek RP, relacje polsko – ukraińskie oraz służące budowie fałszywego obrazu rosyjskiej napaści na Ukrainę – jako działań rzekomo wyprzedzających (obronnych) wobec agresywnej polityki Zachodu.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj