English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

03/11/2023 r.: Polska jako wróg … ataki propagandowe Dmitrija Miedwiediewa na Polskę są oparte na dezinformacji zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym. Przy pomocy działań propagandowych Miedwiediew prezentuje Polskę jako państwo agresywne, nieracjonalne, destabilizujące region oraz stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla integralności terytorialnej Białorusi, Rosji, Ukrainy. Wybrane linie perswazji:

🔴 Polska wiedzie prym we wspieraniu „nazistowskiego reżimu” Ukrainy i “pogłębianiu kryzysu ukraińskiego”.
🔴 Polska wspiera Ukrainę pozornie, ukrywa wrogie intencje i imperialistyczne plany zajęcia terytoriów innych państw („leżących pomiędzy Warszawą a Moskwą”).
🔴 Polska polityka prowokuje bezpośrednie starcie z Białorusią i Rosją za cenę unicestwienie własnego państwa.
🔴 Polska zapowiada wprowadzenie wojsk na terytorium Ukrainy.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj