English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

04/08/2023 r.: Aparat propagandy Rosji i Chin współpracują w działaniach informacyjnych, które mają kształtować fałszywy obraz NATO i polityki bezpieczeństwa Zachodu. Prezentujemy wybrane tezy dezinformacyjne chińskich dyplomatów promowane przez rosyjski aparat propagandy.

Chiny w tym zakresie realizują m. in. agendę wymierzoną w osłabienie NATO i zniekształcenie postrzegania rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Działania informacyjne wpisują się w cykl operacji, których celem jest stworzenie fałszywego obrazu rosyjskiej agresji na Ukrainę jako „sprowokowanej i inspirowanej” przez Zachód. Działania informacyjne Chin wpisują się w narracje propagandowe Kremla i obejmują:

🔴 Krytykę pomocy wojskowej Zachodu na rzecz wysiłku obronnego Ukrainy.
🔴 Manipulowanie obrazem polityki obronnej NATO poprzez przedstawianie jej w fałszywym świetle działań prowokacyjnych, ofensywnych.
🔴 „Uwiarygodnienie” dezinformacji o „sprowokowanej Rosji”.

Równolegle Chińska i rosyjska propaganda rozwijają działania oparte na cenzurze i kłamstwie o odpowiedzialności Zachodu / USA za wojnę na Ukrainie.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj