English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

02/08/2023: The Russian propaganda apparatus seeks to replace the facts about the Russian attack on Ukraine with a false impression of conducting a proxy war in Ukraine, defence against the „aggression” of the West, NATO.

Russian propaganda is shaping a false picture of the war in Ukraine. The Russian attack on Ukraine is portrayed in a false light as a defensive war against provocations by NATO, especially Poland.

Selected disinformation narratives:

🔴NATO commands the troops of Ukraine.

🔴 Poland / NATO provoked the war in Ukraine in preparation for the annexation of Western Ukraine and Belarus.

🔴 NATO has long planned to conduct a provocation and attack Russia.

🔴 Poland, as a vassal of the United States, aims to maintain and escalate the war in Ukraine in order to implement the imperial policy of the United States.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj