English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

25/07/2023: Marija Sacharowa (Russisches Außenministerium) hat immer wieder über den Abbau von Denkmälern der Roten Armee in Polen gelogen.

Lassen Sie sich nicht täuschen, erfahren Sie die Fakten: Die Dekommunisierung in Polen ist unter anderem die legale Entfernung von Objekten, die das totalitäre Regime propagieren, einschließlich Denkmälern der Roten Armee

Lernen Sie ausgewählte Desinformationsthesen über den Rückbau von Denkmälern kennen, die in Sacharowas Aussagen enthalten sind, und lassen Sie sich nicht täuschen:

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj