English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

25/07/2023: María Zajárova (Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia) miente constantemente sobre el desmantelamiento de los monumentos del Ejército Rojo en Polonia.

No se deje engañar, conozca los hechos: la descomunización en Polonia es, entre otras cosas, la eliminación legal de objetos que propagan el régimen totalitario, incluidos los monumentos del Ejército Rojo

Conozca las tesis de desinformación seleccionadas sobre el desmantelamiento de los monumentos contenidos en las declaraciones de Zajárova y no se deje engañar:

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj