English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

21/07/2023 r.: Rosyjski aparat propagandy zastrasza i dyskredytuje wspieranie wysiłku obronnego Ukrainy w celu obniżenia poparcia społecznego dla donacji wojskowych Zachodu na rzecz Ukrainy.

Na użytek tej operacji rosyjski system propagandy dąży do wytworzenia u adresatów wrażenia, że wspieranie wysiłku obronnego Ukrainy jest bezcelowe i stanowi zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Celem tak skrojonej operacji jest stworzenie warunków do wywołania dyskursu i obniżenia poparcia społecznego dla wpierania wysiłku obronnego Ukrainy.

#DisInfoPack prezentujemy wybrane narracje dezinformacyjne stosowane przez rosyjską propagandę na użytek tej operacji. Wybrane narracje dezinformacyjne:

🔴 Wojsko Polskie utraciło zapasy amunicji niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa kraju;
🔴 Dostarczone przez Polskę Ukrainie systemy uzbrojenia zostały już zniszczone;
🔴 Zachodnie donacje wojskowe nie mają wpływu na potencjał obronny ukraińskiej armii;
🔴 Donacje wojskowe na rzecz Ukrainy skutkują „bezbronnością” Polski;
🔴 Zachodnie systemy uzbrojenia są niskiej jakości i „bezbronne” w konfrontacji z rosyjskimi.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj