English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

25/07/2023: Maria Zakharova (Ministère russe des Affaires étrangères) ment constamment sur le démantèlement des monuments de l’Armée rouge en Pologne.

Ne soyez pas dupe, obtenez les faits: la décommunisation en Pologne est, entre autres, l’enlèvement légal d’objets propageant le régime totalitaire, y compris les monuments de l’Armée rouge 

Apprenez à connaître certaines thèses de désinformation sur le démantèlement des monuments contenues dans les déclarations de Zakharova et ne vous y trompez pas:

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj