English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

25/07/2023: Maria Zakharova (Russian Ministry of Foreign Affairs) has consistently lied about the dismantling of Red Army monuments in Poland.

Do not be fooled, learn the facts: Decommunization in Poland is, among others, the legal removal of objects propagating the totalitarian regime, including monuments of the Red Army

Become acquainted with selected disinformation theses on the dismantling of monuments mentioned in Zakharova’s statements and do not be fooled:

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj