Sygnał

Sygnał to informacja o istotnych zdarzeniach i incydentach, które mogą negatywne wpływać na stan bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej.

Sygnał powstaje we współpracy naszej redakcji z analitykami Fundacji INFO OPS Polska, którzy dokonują oceny informacji z rozpoznania prowadzonego w otwartych źródłach informacji. Produkty publiczne „Sygnał” mają na celu podnoszenie odporności społecznej na zagrożenia wynikające z operacji informacyjno – psychologicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi sygnałami:


23 marzec 2023 r.: Rosyjski aparat wpływu zastrasza uderzając w postrzeganie zdolności obronnych Wojska Polskiego. Równolegle kształtuje fałszywy wizerunek RP jako państwa agresywnego, dążącego do wojny. Jednym z celów jest przedstawienie w fałszywym świetle intencji Polski do wpierania wysiłku obronnego Ukrainy.


22 marzec 2023 r.: Polska i relacje sojusznicze NATO na celowniku rosyjskiej propagandy. Rosyjski aparat wpływu kontynuuje działania informacyjne, wymierzone w postrzeganie Polski, gwarancje bezpieczeństwa i jedność sojuszu NATO.


16 marzec 2023 r.:Obiekty trwale zaangażowane w rosyjskie operacje dezinformacyjne w Polsce prowadzą działania wymierzone w wizerunek RP. Cel: kształtowanie fałszywego wizerunku Polski jako państwa odpowiedzialnego za wojnę na Ukrainie, angażującego się w destabilizację Białorusi i Rosji.


15 marzec 2023 r.: Uchodźcy z Ukrainy na celowniku rosyjskiej propagandy. Identyfikujemy wzrost aktywności działań informacyjnych aparatu propagandowego Kremla, wymierzonych w postrzeganie uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Cel: dyskredytacja i tworzenie warunków do destabilizacji relacji polsko – ukraińskich.


09 marzec 2023 r.: Zdolności Wojska Polskiego na celowniku rosyjskiej operacji propagandowej.

Obiekty trwale zaangażowane w rosyjskie operacje dezinformacyjne prowadzone w serwisach społecznościowych eksponują fałszywe i manipulacyjne informacje, które mają zdyskredytować zdolności obronne Wojska Polskiego.


24 luty 2023 r.: Ukraina na celowniku rosyjskich prowokacji w rejonie Naddniestrza. Rosyjski MON promuje dezinformację o polityce władz Ukrainy. Dąży do stworzenia fałszywego obrazu Ukrainy jako państwa stwarzającego zagrożenie dla Naddniestrza.


23 luty 2023 r.: Mołdawia na celowniku rosyjskich prowokacji. Rosyjski aparat wpływu promuje dezinformację o polityce władz Mołdawii. Dąży do stworzenia fałszywego obrazu Mołdawii jako państwa prowokującego Rosję poprzez stwarzanie zagrożenia dla Naddniestrza.


21 luty 2023 r.: Rosyjska propaganda promuje w Polsce fałszywe tezy nt. zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.


16 luty 2023 r.: Rosyjski aparat wpływu uderza informacyjnie w postrzeganie planowanej wizyty prezydenta USA w Polsce. Eksponowane narracje są wymierzone w postrzeganie RP oraz relacji Polski z sojusznikami NATO / USA.


13 luty 2023 r.: Rosyjska i białoruska propaganda zastrasza Polskę. Aparaty propagandowe Kremla i Mińska chcą obniżyć gotowość polskiego społeczeństwa do wspierania Ukrainy. Prowadzą działania obliczone na wywarcie presji i zastraszenie polskiego społeczeństwa wojną.


08 luty 2023 r.: Propaganda Kremla ukrywa rosyjskie zbrodnie, m in. eksponując tezy o pomocy humanitarnej. Propaganda o „pomocy humanitarnej” udzielanej Ukrainie ma kreować fałszywy obraz Rosjan jako „wyzwolicieli” i zamaskować zbrodnie popełnione przez rosyjskich żołnierzy na Ukrainie.


07 luty 2023 r.: Rosyjska propaganda uderza w postrzeganie wojsk NATO w Polsce. Rosyjska propaganda dąży do podważenia zaufania do wojsk sojuszu NATO stacjonujących w Polsce.


03 luty 2023 r.: Ławrow kontynuuje kampanię dezinformacyjną wymierzoną w Polskę. Rosyjska propaganda promuje fałszywe tezy z wypowiedzi Siergieja Ławrowa (RU MSZ) wymierzone w Polskę.


01 luty 2023 r.: Rosyjska dezinformacja nt. okoliczności zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rosyjska propaganda promuje w Polsce fałszywe tezy nt. okoliczności napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.


30 styczeń 2023 r.: Rosyjska propaganda promuje fałszywe tezy zawarte w wypowiedzi Siergieja Ławrowa nt. Polski i państw bałtyckich oraz uwarunkowań stosunków dyplomatycznych z Rosją.


28 styczeń 2023 r.: Rosyjska propaganda prowadzi wielowątkowe działania informacyjne wymierzone w postrzeganie dostaw czołgów Leopard na Ukrainę.


26 styczeń 2023: Rosyjska propaganda kreuje fałszywy obraz niezadowolenia społecznego w Europie jako rzekomej konsekwencji antyrosyjskiej polityki europejskich rządów.


24 styczeń 2023: Monitorowaliśmy rosyjską propagandę oddziałującą poprzez aktorów zastępczych na środowisko informacyjne Unii Europejskiej w celu obniżenia akceptacji społeczeństw UE do udzielania wsparcia Ukrainie. Sygnał przybliża wybrane narracje zidentyfikowane podczas monitoringu:


22 styczeń 2023 r.: Rozmieszczenie na budynkach administracji państwowej w Moskwie systemów obrony przeciwlotniczej to również element działań o charakterze informacyjno – psychologicznym. Prezentujemy wybrane efekty towarzyszące propagandzie o obronie przeciwlotniczej Moskwy:


19 styczeń 2023 r.: Rosyjski aparat wpływu dezinformuje promując wybrane (wprowadzające w błąd) „publikacje” i komentarze z serwisów społecznościowych, które mają kształtować fałszywe wrażenie:

  • Rozbrojenia SZRP.
  • Niezdolności WP do zapewnienia bezpieczeństwa.

16 styczeń 2023 r.: Rosyjska dezinformacja eksponuje fałszywe tezy mające ukryć kolejną zbrodnię wojenną jakiej dopuścili się Rosjanie – ostrzał rakietowy budynku mieszkalnego w Dnieprze na Ukrainie.


09 styczeń 2023 roku: Aktywności, w tym wybrane środki aktywne białoruskich służb, będące elementem zarządzanej przez białoruskie władze presji migracyjnej na granicę Polski.


06 styczeń 2023 r.: Apel Putina o zawieszenie broni w Ukrainie to fortel. Ogłoszone przez Putina 36-godzinne zawieszenie broni to pozorowane działanie na użytek wojny informacyjnej.


28 grudzień 2022 r.: Białoruska dezinformacja w ścisłej kooperacji z Rosją, dąży do kształtowania negatywnego obrazu Polski i jej struktur bezpieczeństwa poprzez fałszywe oskarżenia kierowane wobec Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego strzegących granicy RP.


24 grudnia 2022 r.: Białoruś prowadzi operację dezinformacyjną wymierzoną w Polskę. Po stronie białoruskiej rozsyłane są nieprawdziwe komunikaty (odpisane są jako polska Straż Graniczna) o otwarciu dziś przejścia granicznego w Kuźnicy.


23 grudnia 2022 r.: Białoruś prowadzi operację dezinformacyjną wymierzoną w Polskę. Poznaj stosowane przez reżim w Mińsku fałszywe narracje i nie daj sobą manipulować:


Bieżące sygnały Disinfo Digest możesz śledzić tutaj: