Publikacje

Quo vadis fake news – Wybrane trendy w dezinformacji w 2021 roku.

Wstęp Mijający rok 2021 jest rokiem szczególnie wyjątkowym za perspektywy badań takich zjawisk jak dezinformacja. Z jednej strony mamy do czynienia ze skokowo zwiększającą się świadomością powszechnie i masowo występującej dezinformacji w przestrzeni informacyjnej, co przekłada się na zainteresowanie instytucji

WięcejQuo vadis fake news – Wybrane trendy w dezinformacji w 2021 roku.