English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

30/11/2023: The Russian propaganda apparatus continues its disinformation operation, with the help of which it creates a false image of Poland as a state striving for the annexation of Western Ukraine.

The Russian propaganda apparatus continues its disinformation operation, with the help of which it creates a false image of Poland as a state striving for the annexation of Western Ukraine. The Russian propaganda apparatus has consistently been shaping a false image of Poland as an aggressive, provocative state that poses a threat to the security of Russia, Belarus or Ukraine. Polish defence policy is presented in a false light of aggressive and offensive actions.

Selected disinformation narratives:

🔴 Poland’s annexation of Western Ukraine is a foregone conclusion.
🔴 Poland has launched propaganda operations aiming to prepare the society for the „annexation” of Ukraine.
🔴 Poland supports Ukraine’s defence effort for it to „bleed out” before an armed annexation.
🔴 Poland’s imperial plans to seize Western Ukraine and provocations targeted at Belarus prove the West’s plans to attack Russia.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj