English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

10/11/2023 r.: Antyzachodnia propaganda Chin podczas 10. Forum Xiangshan w Beijing. Obejmowała spójną z propagandą Kremla – dezinformację – wymierzoną w NATO i politykę bezpieczeństwa Zachodu. Przybliżamy wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

🔴 Destabilizacja Bliskiego Wschodu to efekt polityki USA.
🔴 Zachód stracił zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Świat Zachodu jest “niewiarygodny, niestabilny i załamuje się”.
🔴 Rosja została sprowokowana przez Zachód “ekspansją NATO”.
🔴 NATO zobowiązało się do nierozmieszczania wojsk na granicy Rosji.
🔴 Zachód sprowokował wojnę na Ukrainie “kolorową rewolucją i ekspansją NATO”.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj