English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

17/11/2023 r.: Instalacja systemu obrony przeciwrakietowej w Redzikowie była i jest celem ataków manipulacyjnych Federacji Rosyjskiej. Propaganda Kremla dezinformuje jakoby tarcza antyrakietowa była „systemem uderzeniowym zdolnym do użycia broni nuklearnej” p-ko Rosji.

Rosyjski system propagandy kontynuuje działania oparte na dezinformacji o agresywnej, ofensywnej Polsce, NATO, które mają stwarzać rzekome zagrożenie dla integralności terytorialnej Rosji. Prezentujemy wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj