English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

08/09/2023 r.: Rosyjski aparat wpływu promuje spekulacje i dezinformację nt. zakażeń legionellą (chorobą legionistów) w Polsce. Działania informacyjne mają wywołać niepokój i nieufność wobec administracji państwa, w tym służb sanitarnych.

Wybrane narracje dezinformacyjne:

🔴 Oficjalne dane o zarażonych i zmarłych są celowo zaniżane.
🔴 Rząd RP zataja informacje o zakażeniach w Polsce.
🔴 Premier RP wprowadził zakaz podróży na Podkarpacie.
🔴 Ministerstwo Zdrowia nałożyło cenzurę na informacje nt. legionelli aby ukryć przed społeczeństwem skalę zagrożenia.
🔴 Na terenie obozu dla uchodźców w Rzeszowie funkcjonują tajne amerykańskie laboratoria chemiczne i biotechnologiczne.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj