English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

14/07/2023 r.: Rosyjski aparat propagandy uderza w postrzeganie szczytu NATO w Wilnie. Wiodące metanarracje obejmują m. in. budowę fałszywego obrazu Sojuszu jako ofensywnego, planującego atak na Rosję.

W najnowszym #DisInfoPack prezentujemy wybrane działania propagandowe Kremla, które są wykorzystywane do ugruntowania dotychczasowych operacji dezinformacyjnych mających na celu:

🔴 Tworzenie obrazu Rosji jako zagrożonej agresją NATO.
🔴 Zastąpienie faktów o rosyjskiej napaści na Ukrainę fałszywym wrażeniem prowadzenia na Ukrainie wojny zastępczej, defensywnej wobec „prowokacji” NATO.
🔴 Tworzenie fałszywego obrazu Polski jako prowokacyjnej, planującej zajęcie zachodnich terytoriów Ukrainy.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj