English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

11/07/2023: Belarusian propaganda continues to shape the false image of Poland as an aggressive country, posing a threat to the security and territorial integrity of Belarus.

The narratives of Belarusian propaganda consistently portray Poland in the negative, false light of the „state-provocateur”, which implements in various ways the alleged plan of an armed attack on Belarus. This is a disinformation operation. 

In the current #DisinfoBulletin, we present selected disinformation narratives occurring in the information operation conducted with the participation of Belarusian and Russian services. 

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj