English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

19/06/2023: Das russische Propagandasystem führt eine multithreaded Operation durch, um ein falsches Image der Zerstörung des ukrainischen Damms in Nowa Kachowka aufzubauen.

Im Rahmen der russischen Operation zur Verwirrung und Gestaltung des falschen Bildes des Nowa Kachowka-Staudamms werden Desinformation, Manipulation und Spekulation gefördert. Im neuesten #DesinfoBlat präsentieren wir ausgewählte, falsche Erzählungen russischer Propaganda.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj