English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

19/06/2023 r.: Le système de propagande russe mène une opération multithread pour construire une fausse image de la destruction du barrage ukrainien à Nova Kakhovka.

Dans le cadre de l’opération russe visant à confondre et à façonner la fausse image de l’explosion du barrage de Nova Kakhovka, la désinformation, la manipulation et la spéculation sont promues. Dans le dernier #DesinfoBulletin, nous présentons des récits sélectionnés, faux, de la propagande russe.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj