Disinfo Digest

English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

O DISINGO DIGEST

Witaj na naszym portalu informacyjno-edukacyjnym

Od 2014 roku prowadzimy działalność informacyjną opartą na rozpoznaniu i komunikowaniu zagrożeń dla przestrzeni informacyjnej wynikających z aktywności obcych aktorów państwowych.

Disinfo Digest  to projekt Fundacji INFO OPS Polska zajmujący się badaniami nad zjawiskiem manipulowania polskim środowiskiem informacyjnym przez obce ośrodki propagandowe.

Zespół Disinfo Digest ukierunkowany jest na identyfikację i przeciwdziałanie zjawiskom dezinformacji oraz kampanii propagandowych w polskiej przestrzeni informacyjnej.

Cele te są realizowane poprzez

  • Rozpoznanie i analizę polskiej przestrzeni informacyjnej;
  • Działalność publicystyczną, edukacyjną i naukową;
  • Publikowanie ostrzeżeń o zidentyfikowanych incydentach w środowisku informacyjnym;
  • Prowadzenie działań komunikacyjnych w cyberprzestrzeni.

Patronat merytoryczny i organizacyjny nad projektem sprawuje Fundacja INFO OPS Polska.

sygnały

Sygnał to informacja o istotnych zdarzeniach i incydentach, które mogą negatywne wpływać na stan bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Sygnał powstaje we współpracy naszej redakcji z analitykami Fundacji INFO OPS Polska, którzy dokonują oceny informacji z rozpoznania prowadzonego w otwartych źródłach informacji. Produkty publiczne „Sygnał” mają na celu podnoszenie odporności społecznej na zagrożenia wynikające z operacji informacyjno – psychologicznych. Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi sygnałami!

#DisInfoPack

DisInfoPack powstaje dzięki bieżącemu monitorowaniu środowiska informacyjnego oraz rozpoznaniu zdarzeń kwalifikowanych do działań o charakterze manipulacyjnym. #DisInfoPack powstaje w każdy piątek i zawiera podsumowanie wybranych incydentów propagandowych czy dezinformacyjnych.

Projekt ma na celu podnoszenie odporności na dezinformację poprzez omawianie bieżących zagrożeń. Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.