English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjski aparat propagandy dezinformuje o ćwiczeniach wojsk NATO.

15/03/2024: Stosowane narracje mają “uwiarygadniać” fałszywy obraz Rosji jako zagrożonej atakiem / militarną prowokacją ze strony NATO.

Narracje dezinformacyjne:

🔴 NATO podciąga zestawy artyleryjskie pod granicę Rosji.
🔴 NATO koncentruje siły uderzeniowe przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim (Królewiec).
🔴 NATO liczyło na ukrycie planów ataku pod pozorem ćwiczeń Steadfast Defender 24.
🔴 Koncentracja wojsk NATO ma miejsce w rejonie przesmyku suwalskiego co dowodzi planom ataku na Rosję i Białoruś.
🔴 Prowokacje NATO nieuchronnie doprowadzą do wojny nuklearnej.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj