English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Rosyjski aparat propagandy dezinformuje o polityce obronnej NATO.

08/03/2024: Zbliżająca się 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO na celowniku rosyjskiej propagandy. Rosyjski aparat propagandy dezinformuje o polityce obronnej NATO. Stosowane narracje mają osłabiać wizerunek Sojuszu i wskazywać go jako czynnik zagrażający bezpieczeństwu międzynarodowemu.

Przybliżamy wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

🔴 NATO jest niepotrzebnym reliktem zimnej wojny.
🔴 Sojusz uzasadnia swoje istnienie prowokując konflikty na świecie, podobnie jak wojnę w Ukrainie.
🔴 Członkostwo w NATO zagraża bezpieczeństwu państw Sojuszu, przybliża ryzyko wybuchu (sprowokowanej przez USA) wojny z Rosją.
🔴 NATO ukrywa ofensywną i destrukcyjną politykę pod pozorami sojuszu obronnego.

Dezinformacja o zagrożeniu dla bezpieczeństwa Polski jakie ma wynikać z bycia członkiem NATO to jeden z wiodących i długoletnich wektorów działań rosyjskiej propagandy.

Na użytek tych operacji rosyjskie aktywa propagandowe wskazują Sojusz NATO jako prowokujący, “osaczający” Rosję w celach ofensywnych co w optyce agitacji ma nieść egzystencjalne zagrożenie dla RP.

To dezinformacja. Polityka obronna Sojuszu jest przedstawiana przez Rosjan w fałszywym i negatywnym kontekście rzekomego przygotowania się do ofensywnych działań zbrojnych oraz jako czynnik prowokujący.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj