English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

15/12/2023: Rosyjska propaganda nie ustaje w zastraszaniu Polski wojną jako konsekwencją rzekomej antyrosyjskiej i prowokacyjnej polityki Warszawy.

Wybrane linie perswazji:

  • Polityka Polski wobec Rosji prowokuje wybuch wojny.
  • Polska uzasadnia swoją agresywną politykę dezinformacją o zagrożeniu ze strony Rosji.
  • Polskie władze zastraszają społeczeństwo Rosją aby uzasadnić antyrosyjską i prowokacyjną politykę.
  • Wojsko Polskie jest rozbrojone i niezdolne do obrony kraju.
  • NATO jest zbyt podzielone aby udzielić Polsce wsparcia na wypadek wybuchu (sprowokowanej przez RP) wojny.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj