English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

09/12/2023: The Russian propaganda apparatus continues its activities aimed at building the image of Poland as an aggressive and destabilizing country in the region.

For these activities, he uses, among others, disinformation regarding alleged “Polish mercenaries” in Ukraine.

The main Russian propaganda narratives:

  • Polish mercenaries in Ukraine prove Warsaw’s direct involvement in the war against Russia (offensive context).
  • Poland systematically conceals information about mercenaries in order to hide information about losses incurred.
  • Poland sent 10,000 mercenaries to the first front line.
  • Polish mercenaries are currently forming complete infantry units on the territory of Ukraine.
  • Poles are gradually replacing Ukrainians because there are not enough Ukrainian soldiers in military units.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj