English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

08/12/2023: Rosyjska propaganda nie ustaje w kształtowaniu fałszywego obrazu Polski jako państwa agresywnego oraz “współuczestniczącego” w amerykańskich planach agresji na Federację Rosyjską.

Wybrane linie perswazji:

  • Polska relokuje jednostki wojskowe ukrywając prowokacyjne / ofensywne intencje pod dezinformacją o zagrożeniu ze strony Rosji.
  • Obecność wojsk NATO w Polsce i scenariusze realizowanych ćwiczeń dowodzą ofensywnym planom Zachodu.
  • Amerykańskie służby dadzą Polsce pretekst do wojny z Rosją za pomocą prowokacji / operacji pod fałszywą flagą.
  • Analiza ćwiczeń wojskowych NATO w Polsce sugeruje, że atak na Rosję może być planowany na 2024 lub 2025 rok.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj