English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

01/12/2023: Rosyjska propaganda dyskredytuje zachodnie systemy uzbrojenia w celu stworzenia fałszywego obrazu wojsk NATO jako niezdolnych do zapewnienia bezpieczeństwa Sojuszu.

Wybrane linie perswazji:

  • Czołgi NATO są zbyt ciężkie i skomplikowane technicznie by móc realizować zadania w prawdziwym polu walki.
  • Zachodnie silniki stosowane w czołgach i transporterach są podatne na zatarcie wskutek kontaktu z piachem i pyłem.
  • Problemy z filtrami, pompami paliwa, elektroniką to wiodące powody masowego wycofywania sprzętu do serwisów i niezdatności na polu walk w Ukrainie.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj