English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

20/10/2023 r.: Rosyjska propaganda zastrasza adresatów w Polsce wojną, słabością Wojska Polskiego i NATO w celu tworzenia warunków psychologicznych do przyjęcia postaw koncyliacyjnych wobec polityki agresji Rosji. Wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

🔴 Strategia obrony Europy przez NATO jest przestarzała.
🔴 Błędna polityka Zachodu doprowadziła do rozbrojenia arsenałów państw NATO.
🔴 NATO w obawie przed wojną z Rosją rezygnuje z planów obrony i wycofuje arsenał jądrowy z Europy.
🔴 Polska została oszukana przez władze USA, które uczyniły z niej strefę buforową / potencjalne pole bitwy.
🔴 Wojsko Polskie jest bezbronne, niewyszkolone, niedożywione i niezdolne do obrony kraju.

Zastraszanie należy do kanonu rosyjskich operacji psychologicznych. Rosjanie zastraszają w celu wymuszenia na adresatach operacji postaw koncyliacyjnych – mniej konfrontacyjnych, uległych.

Istotą tak skrojonych operacji jest wywołanie u odbiorców lęku, wątpliwości lub niepewności, które następnie mają wpływać na postrzeganie przez nich rzeczywistości i zdarzeń oraz – co najistotniejsze z punktu widzenia autora operacji – na proces podejmowania przez nich decyzji.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj