English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

18/10/2023: The Russian apparatus of influence uses Hamas’s attack on Israel, among other things, to „validate” disinformation about the aggressive West. Propaganda activities are constructed in a way that distracts attention from the war in Ukraine.

Selected theses use disinformation about Ukraine arming Hamas with weapons systems derived from Western military donations.
We present selected lines of persuasion accompanying the operation:
🔴 The West is responsible for the war in Ukraine and Israel.
🔴 The war in Ukraine is irrelevant. The global destabilization of international security is imminent.
🔴 The United States is withdrawing military aid to Ukraine in favour of Israel.
🔴 Ukraine is arming Hamas with weapons stolen from Western military donations and smuggling them by hiding them into grain shipments.
🔴 Western weapons systems are incapable of ensuring security both in the war in Ukraine and in Israel.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj