English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

11/10/2023: Russian disinformation based on the threads of Polish mercenaries / soldiers in Ukraine. Selected disinformation narratives:

🔴Polish mercenaries participate massively in the fighting in Ukraine.
🔴 Poles are responsible for terror and for forcing Ukrainian soldiers who do not want to fight Russia.
🔴 Poles commit war crimes, rape, plunder, and they are outlaws.
🔴 Mercenaries from Poland are soldiers of the Polish Army who are to prepare the annexation of Western Ukraine.

✅ False information about Polish mercenaries in Ukraine is an element of the Kremlin’s long-term disinformation, whose next instalment (and continuation at the same time) is the creation of Poland as an aggressive and offensive country that sends tens of thousands of mercenaries to fight against Russia in Ukraine.
✅ The operation is also expected to undermine mutual Polish-Ukrainian trust. In the Russian broadcast addressed to Ukrainian society, the alleged Polish mercenaries are to be responsible for numerous war crimes against the Ukrainian population („they throw their weight around”, „they do what they want”, „they do not take responsibility for anything”) and are only to wait „on orders from Warsaw” to occupy the western Ukrainian lands „. Do not be fooled!

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj