English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

13/10/2023

Wybrane tezy wykorzystują dezinformację o dozbrajaniu Hamasu przez Ukrainę systemami uzbrojenia pochodzącymi z zachodnich donacji wojskowych. Prezentujemy wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

🔴 Zachód jest odpowiedzialny za wojnę w Ukrainie i Izraelu.
🔴 Wojna w Ukrainie jest nieistotna. Naciąga globalna destabilizacja bezpieczeństwa międzynarodowego.
🔴 USA wycofują pomoc wojskową dla Ukrainy na rzecz Izraela.
🔴 Ukraina dozbraja Hamas bronią wykradzioną z zachodnich donacji wojskowych i przemyca ją ukrywając w transportach zboża.
🔴 Zachodnie systemy uzbrojenia są niezdolne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w wojnie na Ukrainie jak i w Izraelu.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj