English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

06/10/2023 r.: Chiński system propagandy promuje wypowiedzi rosyjskiej propagandystki Margarity Simonian, chińsko – rosyjską współpracę “medialną” i dezinformację o zachodnich mediach.

Chiński aparat wpływu współdziała z rosyjską propagandą. Chiny w tym zakresie realizują m. in. agendę wymierzoną w osłabienie NATO i Zachodu.

Wybrane tezy dezinformacyjne z wypowiedzi rosyjskiej propagandystki:

🔴 Współpraca medialna Chin i Rosji jest odpowiedzią na zachodnią rusofobię, sinofobię, rasizm i faszyzm.
🔴 Rosyjscy dziennikarze mówią światu prawdę, za prawdę są gotowi umrzeć.
🔴 Sankcje nałożone na rosyjskie media to nielegalna cezura, która ma ułatwiać Zachodowi ukrywanie faktów o “konflikcie” na Ukrainie.
🔴 Zachodni system mediów to propaganda, która jest skrycie podporządkowana polityce poszczególnych państw.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj