English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

22/09/2023 r.: Manipulacja i dezinformacja chińskiej propagandy po spotkaniu Putina z Wang Yi – Ministrem Spraw Zagranicznych Chin. Chiny realizują w zakresie działań informacyjnych m. in. agendę wymierzoną w osłabienie NATO.

Działania informacyjne Chin wpisują się w narracje propagandowe Kremla i obejmują między innymi:

🔴 Przedstawianie w fałszywym świetle polityki obronnej Zachodu jako działań prowokacyjnych, motywowanych imperialnymi ambicjami.
🔴 Krytykę pomocy wojskowej Zachodu na rzecz wysiłku obronnego Ukrainy.
🔴 Uwiarygodnienie dezinformacji o „sprowokowanej” Rosji i „zagrożonych” polityką transatlantycką Chinach.

Przedstawiamy wybrane narracje propagandowe zawarte w komunikacji Chin po spotkaniu Putina z Wang Yi.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj